ENTRE PER A DESCOBRIR MÉS

DECLARAT BÉ D'INTERÉS CULTURAL IMMATERIAL. PATRIMONI DE TOTS ELS VALENCIANS.

Decret 111/2013 de 2 d'agost del Govern Valencià.