La Matraca

La matraca o també anomenada trabanelles és un intrument musical de fusta que incorporen alguns campanars a les seues sala de campanes. En absència de so musical gojós de les campanes des del Glòria de la Misa del Dijous Sant fins el Glòria festiu de la Vetla Pascual serà el so auster i estrident de la matraca la qu convocarà el poble cristià a l´assemblea litùrgica.