La Penella

Conèixer la direcció del vent sempre ha segut molt important per poder predir l’oratge. La penella és un instrument per medir la direcció del vent que generalment és una fletxa giratoria amb posició horitzontal (encara que els seus dissenys poden ser d’alló mès originals), car, la punta penetrarà dintre del corrent de vent i alhora el vent s’endurà la cua de la fletxa que té una superficie major que la de la punta. Per tant, la punta ens indicarà des d’on ve el vent.

Però per poder diferenciar bé els diferents vents haurem de conèixer la rosa dels vents. Una rosa dels vents és una circumferència on están dividides les quatre orientacions cardinals, els cuatre rumbs colaterals i els seus huit rumbs intermitjos i on està el nom que reb el vent que procedeix de cadascun dels punts cardinals i dels rumbs colaterals.

Generalment s’ubiquen a llocs elevats per a que cap obstacle puga desviar el sentit del vent i aixÌ donar-nos una dada fiable. Així trobem que la majoria dels campanars en tenen una al seu punt més alt.

La penella del campanar de la Parróquia de l’Assumpció és rèplica exacta de la penella anterior a la restauració, la qual no va poder ser restaurada perque es trobava molt deteriorada degut a l’estat d’oxidació. Es va tractar de fer una còpia exacta alhora que es van incorporar una sèrie de millores com la col.locació d’un rodament per a facilitar el moviment giratori al centre del senyalador (abans girava tota i ara sols el senyalador), es va reforçar la penella en aquells punts on la fatiga del metall s’havia fet més evident i per no saturar l’espai es va incorporar el parallamps a la penella.
La penella del nostre campanar representa en la cua a l’Assumpció de la Mare de Dèu, titular de la Parróquia.