Consueta

La consueta és un recull de regles nascudes de la costum. Abans, eren be les autoritats de l’Església o be autoritats civils qui demanaven als campaners que feren algun tipus d intervenciò be per algun esdeveniment religiós o lúdic-civil. Hi havia un calendari lit ̇rgic i hi havia unes celebracions civils que quasi sempre eren les mateixes i a les mateixes dates. Per tant, es generava una costum.

L’any 2003 els campaners d’Albaida junt el rector díaleshores, Jesús Corbí Vidagany vam redactar la nova consueta on es reexen les tradicions i costums del Campanar i de la Parròquia de l’Assumpciò de Ntra. Sra. Totes estes costums i tradicions sorgeixen de l’adaptaciò al calendari litùrgic emanat de la reforma del Concili Vaticà II, i de les festes dedicades a la nostra Patrona, la Mare de Dèu del Remei: la veu de Dèu i la veu del poble.

Els Vols

El vol és el toc més solemne i festiu del campanar. Els vols al campanar d’Albaida és classifiquen de la següent manera:

Vols majors:
Són els vols que anuncien o celebren les grans festes. Solen ser de tres parades al llarg de mitja hora, amb alçada i deixada caure de campanes, sempre que la consueta no indique cap altra cosa per ser dia assenyalat.

Vols menors:
Són els vols que acompanyen els tocs de Missa Solemne o Processó. El vol està en funció del toc, per aixó no té parades.

Tant els vols majors com els menors identiquen la festa que se celebra, per les seues característiques i per les campanes que toquen i l’ordre en que intervenen.

Així els vols majors i menors es divideixen en:

Vol de memoria: (Per a Diumenges i festes del Senyor)
Àngels + St. Josep + St. Vicent + St Francesc + Cor de Jesús al repic.

Per a les festes dels Sants:
Àngels + St. Josep + St. Vicent + St. Francesc.

Per a les festes de la Mare de Dèu:
Àngels + St. Josep + St. Vicent + Assumpció.

Vol de festa:
Àngels + St. Josep + St. Vicent + St. Francesc + Assumpció.

Vol de Solemnitat:
Ès el vol reservat a les grans festes i toquen totes les campanes del campanar (incloses, la de Missa i la del Cor de Jesús al repic)

Els Repics

Els repics del campanar de l’Assumpció d’Albaida es classiquen de la següent manera:
Repic de diumenges i festes del Nostre Senyor. 
Repics de festes dels Sants.
Repic de festes de la Mare de Dèu.
Repics de gran Solemnitat.

Els Tocs

TOCS DIARIS

Toc de l’Alba:
Tres batallades amb «la Remediet», una per cada Ave María, a les 7:30 h.

Toc de l’Angelus:
Tres batallades amb «la Remediet», una per cada Ave María, a les 12:00 h.
Els dies de festa i les vespres, s’acompanya el toc de l’Angelus del repic corresponent.

Toc de l’Ave María o Capvespre:
Tres batallades amb «la Remediet», una per cada Ave María, a les 19:00 h.

Toc d’Animes:
Tres batallades amb «la Remediet», una per cada Ave María i dues batallades seguides. Des de la santa Creu de setembre fins a la Creu de maig a les 21:00 h. i des de la Creu de maig fins a setembre a les 21:30 h.

TOCS DE DIFUNTS

Toc solemne:
Drangs corresponents. Repic de la dels Àngels i St. Josep

Senyal de difunts:
És el toc que es fa a l’Alba, al migdia o al capvespre per avisar d’una defunció.
Si és per dona, dos drangs; si és per home, tres drangs i repic amb la dels Àngels, St. Josep i Cor de Jesús.

Toc d’exèquies:
El senyal de difunts més toc de missa quotidiana, per tres vegades. Després del tercer toc, repica la dels Àngels i St. Josep amb l’acompanyament de la del Cor de Jesús des del començament fins l’evangeli i des de l’ofertori al final. En acabar la missa el toc acaba amb els drangs corresponents.

TOCS DE MISSA QUOTIDIANA

Els tocs de Missa quotidiana s’executen amb vol de la campana de Missa i batallades del Cor de Jesús per indicar el número de toc.
El toc d’alçar a Dèu en les Misses quotidianes s’executa amb la de Missa a mig vol mentre «la Remediet» fa les batallades.

TOC DE MISSA SOLEMNE

Els tocs de Missa Solemne s’executen amb la campana de St. Josep al vol mentre repica la dels Àngels.
Després de cada toc es fa un vol menor de memòria o de festa o de solemnitat segons el que marque la consueta per a eixe dia. El toc solemne d’alçar a Dèu es fa amb «la Remediet» al vol en solitari.

TOCS DE VESPRES

Els tocs de vespres s’executen amb el repic dels Àngels i primer St. Josep i després St. Francesc al vol.
Mentre el cant de la Salve Refina, en acabar les vespres, volteja sempre l’Assumpció en solitari, tancant el dia festiu.

TOCS DE CRIDA AL ROSARI

Els tocs de crida al Rosari es realitzen amb la campana Cor de Jesús al repic en els dies de fira (quotidians) i els festius el repic de festa.
Per al rosari de l’Aurora els tocs es fan en la de St. Francesc al vol i repic de «la Remediet»

MES DE MARIA (maig) I DEL COR DE JESÚS

Toc de rosari amb repic de festa i, entre els dos tocs, vol de la St. Josep.

NOVENARI DE L’ASSUMPCIÓ

Toc de rosari amb repic de festa i, enre els dos tocs, vol de l’Assumpció.

NOVENARI DE LA MARE DE DEU

Toc de rosari amb repici, entre els dos tocs, vol de «la Remediet»

TOCS DE MATRACA

Són els tocs que es realitzen des del glòria de la Missa de Dijous Sant fins el glòria festiu de la Vetlla de Pasqual.

ALTRES TOCS

Toc de tronada: Sis batallades amb «la Remediet» al ritme de sis Ave Maries.

Toc de foc: Batallades rapides amb la del Cor de Jesús.